Veilinghuis

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV, gevestigd aan Hekellaan 2 5211 LX ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.korstvanderhoeff.nl Hekellaan 2 5211 LX ‘s-Hertogenbosch +31 (0)73 6131886

Elise Ackermans-Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV. Zij is te bereiken via info@kvdh.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

·         Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvdh.nl.

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. U kunt uw eigen gegevens online aanpassen, banknummers zijn lokaal opgeslagen en dus niet op internet te vinden. 

 

Op zoek naar een
echt pronkstuk?

Raadpleeg de catalogus

 ----------------------------

U kunt ons bereiken op:

073-6131886

of

info@kvdh.nl

  ----------------------------

 

 

© Copyright 2010 - 2019 Korst van der Hoeff | Website door Cocomo Webbeheer