veilingen

Alledaagse diensten

Veilingen en taxaties lijken geen alledaagse activiteiten. Toch blijven deze diensten niet beperkt tot het domein van handelaren, verzamelaars of hobbyisten. Vrijwel iedere sector in het maatschappelijke of economische leven doet regelmatig een beroep op de kennis en kunde van Korst van der Hoeff, veilingen-taxaties. Onze diensten beperken zich niet alleen aan notarissen en advocaten maar ook aan particulieren, bijvoorbeeld diegene die een kleinere huishouding gaan voeren, of dat klokkenstel waar u na 20 jaar op uit bent gekeken. Helaas behoren sterfgevallen, scheidingen en faillissementen tot de alledaagse realiteit. Krijgt u er mee te maken? U kunt rekenen op de expertise van een specialist, die van Korst van der Hoeff veilingen-taxaties B.V.

Veilen

Ongeveer vijfmaal per jaar houdt veilinghuis Korst van der Hoeff uitgebreide kunst en antiekveilingen, waar circa 3500 kavels aan bod komen. Die kavels zijn zeer divers en afhankelijk van het aanbod waaronder een Franse 19e eeuwse pendule van € 100,00 euro maar ook een kostbaar museaal schilderij van Isaak Ouwater met een hamerprijs van € 135.000,00 euro (dit laatste is tevens ons record). U begrijpt dus dat niet alleen complete boedels voor ons interessant zijn maar ook overtollige goederen kunnen geveild worden waaronder het zilveren servies of een enkel erfstuk waar u geen interesse voor heeft. Voor iedere veiling worden vele geïnteresseerde uit ons adressenbestand door middel van een persoonlijke uitnodiging op de hoogte gebracht. Tevens maken wij gebruik van de media zoals advertenties in de Brabant Pers en Kunst & Antiekjournaal, waar wij onze veilingen cq. highlights onder de aandacht brengen. In uitzonderlijke gevallen is het ook wenselijk om in het buitenland te adverteren, dit alles gebeurt in gezamenlijk overleg.

Provisies

Veilinghuis Korst van der Hoeff hanteert bij inbreng een provisie tussen de 16% en 20% afhankelijk van uw inbreng. De provisie is inclusief BTW, verzekering en eventuele fotokosten. Verder worden de transport- en keurkamerkosten achteraf in rekening gebracht.

Transport

Het is mogelijk om uw aankopen of inbreng door veilinghuis Korst van der Hoeff te laten vervoeren. De kosten hiervoor zijn € 90,00 excl. BTW per uur voor vrachtwagen inclusief 2 man personeel.

Ontruimen

Bij voldoende waarde voor een veiling kan veilinghuis Korst van der Hoeff zorgen voor de woningontruiming van de restanten van een verdeling tot een volledige ontruiming. In het laatste geval wordt het pand tegen kostprijs ‘bezemschoon’ opgeleverd, inclusief het nauwkeurig sorteren en afvoeren van onverkoopbare zaken. Ook kan worden gezorgd voor de vernietiging van persoonlijke documenten.

Veilingen

Korst van der Hoeff conformeert zich zowel voor kopers als verkopers aan de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders (TMV) vastgestelde en gedeponeerde voorwaarden. Deze worden op uw verzoek graag toegezonden. De kosten die koper betaalt bij veiling bedragen 30% over het geboden bedrag en € 1,00 nummergeld per aangekocht kavel. De kosten voor de verkoper variëren en zijn mede afhankelijk van de tijdens de veiling geboden prijs voor het betreffende kavel.

Zekerheid

Om kopers en verkopers de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders (TMV) een certificeringsregeling volgens Europese Norm EN 45013 voor veilinghouders en taxateurs ingesteld. Veilinghouders die aan de eisen in deze regeling voldoen, kunnen worden toegelaten als RegisterVeilinghouder. Voor u de best denkbare garantie voor deskundigheid en betrouwbaarheid in dienstverlening.

Duidelijkheid

Goederen kopen of verkopen op een veiling? De Registerveilinghouder biedt u duidelijkheid. U wordt vooraf geïnformeerd over tarieven, voorwaarden, procedures en eventuele bijkomende kosten. Ook als inbrenger wordt u tijdig op de hoogte gebracht van de data van de kijk- en veilingdagen. Een goed advies: controleer vooraf of u te maken hebt met een Registerveilinghouder. Het voorkomt problemen en discussies.

Garanties

De regeling RegisterVeilinghouder stelt eisen aan
de vakkennis, de behandeling en verzekering van
de goederen, de administratie, de catalogus en de voorwaarden voor kopers en verkopers. Daartoe is o.a. een garantiebepaling voor kopers opgenomen en zijn strikte regels opgesteld ten aanzien van de uitbetaling aan inbrengers. Niet tevreden over de oplossing in een meningsverschil? In dit geval kunt u een beroep doen op de overkoepelende organisatie. Deze zal de betreffende RegisterVeilinghouder hierop aanspreken en zonodig sancties opleggen. Betrouwbaar veiling in optima forma.

Deskundigheid

De Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders (TMV) bestaat uit gecertificeerde deskundigen op zeer uiteenlopende vakgebieden zoals moderne kunst, kunst & antiek, boeken en prenten, schilderijen, goud, zilver en juwelen, munten, tapijten, muziekinstrumenten, classic cars, complete bedrijfsinventarissen etc. Deze specialisten beschikken over kennis die zowel voor de RegisterVeilinghouder als ook voor u elk moment beschikbaar is.

volg ons

Dit onderdeel van de site is nog in ontwikkeling, binnenkort kunt u zich aanmelden.

uitnodiging
kijkdagen en veilingen

aanmelden